VERBİS Nedir, Kimlere Zorunludur? [2022 Güncel]

VERBİS, ”Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi” Kvkk tarafından düzenlenen veri girişini beyan ettikleri bir kayıt sistemidir. Ekim 2018 de kullanılmaya başlanan VERBİS, gerçek ve tüzel kişilerin, verileri işleme aşamasında faaliyet bildirimi ile kayıt yapılması gereken sistemdir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun [Kanun] 16 ncı maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kişisel veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline [Sicil] kaydolması gerekmektedir. Bu kapsamda, Başkanlığımızca Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi [VERBİS] hazırlanmış olup veri sorumluları bu sisteme kayıt olacaklardır.

Kimler VERBİS’e Kayıt Olmakla Yükümlüdür?

VERBİS, 6698 Sayılı ‘Kvkk” Kişisel Verilerin Korunma Kanunun 16. maddesine göre, kişisel verileri işleyen kişilerin öncelikle Sicile kaydolmaları gerekmektedir.  Kamu kurumları ve gerçek ve tüzel kişiler Bu kapsamda, VERBİS’e kayıt olmaları gerekmektedir. Kanunun 16. maddesinde istisna gösterilen kişiler VERBİS’e kayıt yükümlülükleri bulunmamaktadır.

VERBİS’e Kayıt İşlemi?

VERBİS, Kayıt işlemi için öncelikle KVKK web sitesinden https://www.kvkk.gov.tr VERBİS, bölümünden kayıt işlemi yapılır. VERBİS, başvuru ekranında duruma uygun 3 ayrı seçenek bulunmaktadır. Uygun bölüm seçilerek başvuru formunu doldurularak işlem tamamlanır.

VERBİS Kayıt Zorunluluğu Kimleri Kapsıyor?

VERBİS, Kayıt Zorunluluğu bulunan Kurum ve Kişileri daha açıklayıcı olması açısından maddeler halinde açıklayalım;

 • Yurt dışında yerleşik bulunan gerçek ve tüzel kişiler
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı da 25 milyon TL’den az olan ,  faaliyet alanı özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlusu
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının veri sorumlusu
 • Yıllık çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan ya da yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’nin üzerinde olan gerçek ve tüzel kişi
 • Eczane, hastane, poliklinik, diyaliz merkezi, tıp merkezi, estetik merkezi, rehabilitasyon merkezi, tıbbi laboratuarlar, doktor, diş hekimi, diyetisyen, psikolog, fizyoterapist

Verbis Kayıt Zorunluluğu Bulunmaktadır.

VERBİS Kayıt Yükümlülüğü Olmayan Durumlar!

VERBİS, Kayıt Yükümlülüğü olmayan istisna olarak tutulan kişi ve kurumları maddeler halinde açıklayalım;

 • Avukatlar
 • Siyasi Partiler
 • Noterler
 • Gümrük Müşavirleri
 • Arabulucular
 • Herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak koşuluyla otomatik olmayan koşullarda veri işleyenler
 • Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler
 • İlgili kanunlara göre kurulmuş olan ve amacına uygun olarak kendi bünyesinde veri işleyen sendika, vakıf ve dernekler
 • Yıllık çalışan sayısı 50’den az olan veya yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’nin altında olup faaliyet alanı özel kişisel veri işleme olmayan gerçek ve tüzel kişiler

Verbis sistemine kayıt yükümlülüğü yoktur. 

Verbis