VERBİS Nedir ve Kimlere Zorunludur?

VERBİS , ”Veri Sorumluları Sicili”  veya ”Veri İşleme Kayıt Sistemi” için kullanılan kısaltmadır. (VERBİS) kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, verileri işlemeden önce giriş yaptırmaları gereken veri kayıt sistemidir.

VERBİS’e Kayıt Zorunluluğu?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (KVKK) 16. maddesinde belirtildiği üzere, Kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi sorumlularının  kişisel verileri işlemede önce Veri sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt yaptırması gerekmektedir.

 


  • Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço  toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları 
  • Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana  faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları
  • Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları 

VERBİS’E kayıt olmakla yükümlüdür. 

VERBİS’E KAYIT OLMA SÜRESİ 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 tarihli ve 2020/482 sayılı Kararı ile VERBİS’e kayıt için son tarihler uzatılmış olup 

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 30.09.2020 tarihine,

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilançosu 25 milyon TL’ den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine,

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının Sicile kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeleri için belirlenen sürenin 31.03.2021 tarihine uzatılmıştır. 

VERBİS’E KAYIT NASIL YAPILIR? 

Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (“Kurum”) internet sitesi olan www.kvkk.gov.tr aracılığıyla giriş yapılır. Ekrana gelen sayfada yer alan VERBİS butonuna tıklanır ve ilgili alanlar doldurularak VERBİS sistemine kayıt olunur. Yurtiçinde yerleşik tüzel kişi veri sorumlularınca VERBİS ana sayfada yer alan “Veri Sorumlusu Yönetici Girişi” butonu aracılığıyla giriş yapılır.İlgili alanlar doldurularak PDF formatında başvuru formu sistemden oluşturulur. Oluşturulan formun çıktısı alınarak ıslak imzalı belge şeklinde Kurumun posta adresine posta yoluyla iletilir veya varsa kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi üzerinden PDF formatındaki dosya eklenerek Kurumun KEP adresine iletilir. Kurum tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, başvuru formunda belirtilen elektronik posta adresine “kullanıcı adı” ve “parola” gönderilir.  Veri sorumlusu olan tüzel kişi tarafından “Veri Sorumlusu Yönetici Girişi” butonu aracılığıyla giriş yapıldıktan sonra Türkiye’de yerleşik ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı bir gerçek kişi “irtibat kişisi” olarak atanır. Atanan irtibat kişisi tarafından VERBİS ana sayfada yer alan “Sicile Kayıt” butonu aracılığıyla giriş yapılır ve gelen ekranlara bilgi girişi yapılarak Sicile kayıt işlemi sonuçlandırılır. 

VERBİS’E KAYDIN DOĞRU YAPILABİLMESİ İÇİN MUTLAKA KİŞİSEL VERİ ENVANTERİ HAZIRLANMALIDIR. SİCİLE KAYITLA YÜKÜMLÜ OLAN VERİ SORUMLULARI, KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİ HAZIRLAMAKLA YÜKÜMLÜDÜR. SİCİL BAŞVURULARINDA SİCİLE AÇIKLANACAK BİLGİLER KİŞİSEL VERİ İŞLEME ENVANTERİNE DAYALI OLARAK HAZIRLANIR.