KVKK uyum sürecine, “Bakış Açımız, Bakış Açınız”  neden farklı olmalı ? 

AB uyum sürecinde zaten uzun zamandır yürürlükte olan  (GDPR) ülkemizde Kişisel Verilerin Koruması Kanunu olarak adlandırılmış, kişisel ve özel nitelikli her türlü verinin işlenmesi ile ilgili düzenleme ve uygulama süreçlerini kapsar.

Öncelikle her konuda olduğu gibi KVKK sürecinin, Avrupa Birliği uyum süreçleri doğrultusunda Türkiye’ye ilk geldiği andan itibaren, alanında uzman hukuk kadromuzla en ince detaylarına kadar, KVKK hizmetlerimizi sektörel olarak sınıflandırdık.

Bu sınıflandırmada ön görülebilen ve ön görülemeyen olası durumları; her sektörün cezai , hukuki, idari, maddi konumlamaları üzerinden değerlendirip bunas göre hizmet vermekteyiz.

KVKK  uyum süreçlerinde, verbis kaydı ve envanter hazırlanmasında ve firmanıza özel olarak uygulanmasında olası ihlal ve cezai durumlarda da her zaman yanınızda olacağımızı bilmeniz çok önemlidir.

İkarus Bilişim , GDPR (Generel Data Protection Regulation) olarak adlandırılan  Avrupa Birliği üyesi devletleri ve vatandaşlarını kapsayan süreci de yakından takip ederek ,oradaki yaşanmış veri ihlalleri ve cezaları da tecrübesine katmış, KVKK Kurumunun süreç içerisinde neyi hedeflediğini, amacını tam olarak anlamıştır.

Geçmişteki projelerinde, konusunda tamamen profesyonel ekibi ile süreçleri yönetmiş, çalışmalarını şüpheye yer bırakmayacak şekilde sonuçlandırmıştır

Kuruluşunuzun, ticari ve ticari olmayan tüm faaliyetlerinde mutlaka KVKK ile uyumlu ve beraber hareket etmesini gerektiren, sürekli değişen organizasyon şemanız, yeni ticari girişimler gibi örneklendirebileceğimiz sürekli olarak güncellenmesi gereken bir bütünleşik hizmet sürecidir KVKK. Bu sebeple KVKK uyum sürecindeki danışman firmanız,  uzun soluklu hizmet verebilecek altyapıya ve donanıma sahip olması en önemli ayrımlardan biri olmalıdır.

İkarus Bilişim , tecrübeli, profesyonel ekibiyle ve hizmet aldığı hukukçu ve  avukatlarla, idari ve teknik ekibi ile  ve alanında kendini kanıtlamış iş ortakları ile, müşterilerine , GDPR ve KVKK uyum süreçleri hususunda , hukuki, idari ve  teknik konuda hizmet vermekte ; müşterilerini , hukuken zorunlu ve kaçınılmaz olan bu süreçlere uyumlu hale getirmekte ve  istenildiğinde danışmanlık hizmeti sunarak müşterilerini %100 memnun etme prensibini benimsemektedir.

İkarus Bilişim, KVKK uyum sürecinizde,  ilgili sorumlu personel yetiştirmenizden başlayarak, tüm departmanlarınızın ve yatırım aşamalarımızın KVKK’ya uyumlu olabilmesi için ,hem hukuki ,hem idari ,hem de sonuç alan, riskleri en düşük seviyede tutacak uçtan uca bütünleşik bir hizmet vermeyi ve olası hukuki süreçlerde de yanınızda olma kabiliyeti ve bilgisini  taahhüt emektedir.

 

Ciddi yaptırımlarla (Hapis, Para vb.) karşılaşabileceğiniz bu süreçte; mali müşaviriniz, gümrük müşaviriniz, hukuk müşavirinizin verdiği hizmet sizin için, iş hayatında ne kadar değerli bir ise, KVKK uyum süreci hususunda firmamızın vereceği hizmet sonucunda , ilerideki süreçlerde de göreceğiniz üzere, tarafınızca ; “İyi ki işinin ehli , profesyonel bir firma ile çalışmışım !” diyebileceğiniz , bir iş birliği en büyük temennimizdir.

 

Aşağıda, şirketimizin hizmet aldığı avukatlarımızın KVKK Hukuku  konusundaki bilgilendirmelerini ve bakış açımızı özet olarak okuyabilirsiniz:

“6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketlere ve işletmelere getirilen birçok yükümlülük söz konusudur. KVKK süreci ile ilgili olarak firmaların hem hukuki hem de bilişimsel olarak almaları gereken birçok tedbir ve izlemeleri gereken pek çok prosedür mevcuttur. Bu prosedürlerin yerine getirilmemesi halinde gerek kanun gerekse kurul kararları ile oldukça katı yaptırımlar ve yüksek meblağda idari para cezaları öngörülmüş durumdadır.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketler için öngörülen VERBİS’ e (Veri Sorumluları Sicili) kayıt yükümlülüğünü yerine getirmeyen ve Kanundaki diğer şartları sağlamayan şirketler için hukuki yaptırımlar, ceza yaptırımları ve oldukça yüksek idari para cezaları uygulanacaktır.

Bu süreçte, İKARUS BİLİŞİM olarak, veri güvenliği konusunda uzman hukukçular ve bilişim uzmanları ile “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyum sürecine” uygun hale getirmek amacıyla,  birçok yerli ve yabancı şirkete hizmet vermekteyiz. Alanında uzman hukukçular ile KVKK uyumluluğunun sağlanması, yasal prosedürlerin yerine getirilmesi, “Kişisel Veri Envanteri” hazırlanması, “VERBİS kaydı”, “işletmeler bünyesindeki tüm sözleşme, evrak ve kayıtların 6698 sayılı Kanuna uygun hale getirilmesi” gibi hukuki ve idari süreçleri yerine getirirken aynı zamanda bilişim uzmanlarımız ile uyum sürecinin teknik ayağıyla ilgili çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.

Bizimle çalışmanız halinde, KVKK uyum süreci işlemlerine başlamadan önce, ilk olarak şirketinizin KVKK uyum süreci yönünden detaylı analizini gerçekleştireceğiz. Şirketinizin bu konuya ilişkin detaylı analizini yaparak, KVKK uyumluluğunuzu , hem hukuki , hem de bilişimsel açıdan değerlendirecek, sürece uyumluluk yönünden eksiklikler, tamamlanması gereken konular, alınması gereken tedbirler açısından şirketinize özgü bir yol haritası oluşturacağız. Bu süreci tekdüze bir hizmet anlayışıyla değil hizmet verdiğimiz her şirketin kendine özgü yapısı ve işleyişine uygun bir yol haritası çizerek yürütmek, önem verdiğimiz çalışma prensiplerimizin başında gelmektedir.

Veri envanterinin oluşturulması, VERBİS kayıt işlemleri, Kanun ile zorunlu kılınan “aydınlatma metinleri”, “onay yazıları” ve diğer metinlerin oluşturulması, gizlilik, veri işleme, veri imha politikalarının hazırlanması, tüm sözleşmelerin “6698 sayılı Kanuna” uygun hale getirilmesi, işlenmekte olan tüm verilerin sınıflandırılarak her veri kategorisine ilişkin özel tedbirlerin alınması, düzenli aralıklarla verilen “KVKK farkındalık eğitimleri” gibi hukuki ve idari süreçlerin yanında ; risk analizleri, potansiyel risklerin belirlenmesi ve önlemlerin alınması, veri sızıntısının önlenmesi, yetki ve erişim matrislerinin oluşturulması, firmalara ait bilişim sisteminin tamamen 6698 sayılı Kanuna uygun hale getirilmesi, şifreleme, veri imha sistemleri gibi daha pek çok teknik süreç verdiğimiz hizmetler kapsamındadır. Ayrıca vermiş olduğumuz hizmet, uyum süreci ile sona ermemekte, uyum süreci sonrasında kurum içinde gerçekleştirilen periyodik denetim ve eğitim faaliyetlerimiz devam etmektedir.

İKARUS BİLİŞİM olarak uyum sürecinin tamamlanmasının ardından da KVKK alanında güncel gelişmeler, Kurul kararları ve uygulamada ortaya çıkan yeni düzenlemelere ilişkin hizmet verdiğimiz firmaları sürekli bilgilendirmekte, KVKK uyumluluklarının daima güncel kalmasını sağlamaktayız.

6698 sayılı Kanun’un getirdiği yükümlülüklere uyum sağlayamayan işletmeler ,oldukça yüksek para cezalarına maruz kalabileceği gibi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve sızdırılması, Türk Ceza Kanunu bağlamında da suç teşkil etmektedir. Bu nedenle KVKK uyum sürecinin, alanında uzman hukukçularla yürütülmesi büyük bir önem arz etmektedir. İKARUS Bilişim olarak uzman hukukçu kadromuz ve bilişim uzmanlarımız ile büyük bir ciddiyet içerisinde ve profesyonelce hizmet vermekteyiz.”