IT HİZMETLERİMİZ

*Siber Güvenliğin Sağlanması

*Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi

*Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması

*Kişisel Verilerin Bulutta Depolanması

*Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariği, Geliştirme ve Bakımı

*Kişisel Verilerin Yedeklenmesi