VERİ ENVANTERİ HAZIRLANMASI VE VERBİS KAYDI

VERBİS; kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları bir kayıt sistemidir.
Veri Sorumluları Sicili 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile getirilmiş ve detayları Veri Sorumluları Yönetmeliği ile düzenlenmiş bir bilişim sistemidir.
Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına sicile kayıt yaptırmaları için son tarih 30.09.2020 olup yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olup ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının kaydı içinse 30/03/2021 son tarih olarak belirlenmiştir.
Veri sorumlusunun, Veri Sorumluları Siciline kayıt ve bildirim yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde 2021 yılında 39.337-TL ile 1.966,862-TL arasında idari para cezası uygulanması söz konusu olacaktır.
VERBİS kaydının doğru ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi ve diğer KVKK uyum tedbirlerinin yerine getirilebilmesi için kurum bünyesindeki tüm kişisel verileri kapsayacak şekilde bir kişisel veri envanteri hazırlanması gerekli olup tarafımızca kişisel veri envanteri hazırlanması ve VERBİS kaydının gerçekleştirilmesi hizmeti sağlanmaktadır.