TEKNİK VE BİLİŞİMSEL HİZMETLER
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, hukuki ve idari tedbirlerin yanında bilişimsel ve teknik yönden de tüm tedbirlerin alınmasını ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması adına her iki yönden de KVKK uyum sürecinin tamamlanmış olmasını öngörmektedir. Bu kapsamda tarafınıza sağlayacağımız başlıca teknik hizmetleri şu şekilde sıralayabiliriz:

– Siber Güvenliğin Sağlanması

–  Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi

– Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması

– Kişisel Verilerin Bulutta Depolanması

– Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariği, Geliştirme ve Bakımı

-Kişisel Verilerin Yedeklenmesi   amacı ile ;

               Yetki Matrisi
               Yetki Kontrol
               Erişim Logları
               Kullanıcı Hesap Yönetimi
               Ağ Güvenliği
               Uygulama Güvenliği
               Şifreleme
               Sızma Testi
                     -Dos/DDos ATAK ZAFİYET TESTİ
-WEB UYGULAMA ZAFİYET TESTİ
-NETWORK ZAFİYET TESTİ
               Saldırı Tespit ve Önleme Sistemleri
               Log Kayıtları
-5651Loglama
-Kurum içi kullanıcı logları
               Veri Maskeleme
               Veri Kaybı Önleme Yazılımları
               Yedekleme
-Fiziksel Şifreli Yedekleme
-Fiziksel Şifreli Kapalı Devre Yedekleme
-Bulut Yedekleme
               Güvenlik Duvarları
               Güncel Anti-Virüs Sistemleri
               Silme, Yok Etme veya Anonim Hale Getirme
               Anahtar Yönetimi
                  – WİFİ Hotspot Kurulum Ve Güvenlik Kontrolleri
                  – Web , Email Hizmetleri Kurulum Ve Güvenliği
                   – Çağrı merkezi Hizmetleri Kurulumu Ve KVKK Kapsamında Düzenleme Ve Aramamalar için İYS Onay Süreci
                   – Kurum Müşterilerinden Sms Gönderme İzni İle İYS ye Akatrım Süreci
                   – Kurum Müşterilerinden Email Gönderme İzni İle İYS ye Akatrım Süreci