KALİTE BELGELERİMİZ

ISO  27001:2013

ISO 22301:2019

ISO  20000-1:2018

Standartları iş ve müşteri yükümlülüklerini karşılamak için gereken yönetim hizmetlerini etkili olarak aktarabilmek amacıyla bütünleşik süreç yaklaşımını destekler. Kaynakların kullanıldığı ve girdilerin çıktıya dönüştürülebilmesi için yönetilen faaliyetler bir süreç olarak nitelendirilir.

ISO 15504:2012

Yazılım süreçlerini iyileştirmek ve yetenek belirlemek (SPICE) için hazırlanan ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi standardı, bir belgelendirme amacı taşımamaktadır. Bu standart, belgelendirmeye yönelik değil, teknoloji sektörünün lokomotifi kabul edilen yazılım çalışmalarında kaliteyi artırmaya yöneliktir.

ISO 12207:2017

Tüm yazılım projeleri için geçerli olarak kabul edilebilen ve uluslararası alanda kabul görmüş bir standarttır. Yazılım projesi başlangıcından, yazılım ürününün uygulamadan kaldırılmasına kadar geçerli olacak yazılım yaşam döngüleri için bir süreç önermektedir.

ISO 10002:2014

Şikayet, bir kuruluşa ürünleri veya şikayetleri değerlendirme işleminin kendisi hakkında yapılan ve sonucunda açık veya üstü örtülü bir yanıt ya da çözüm beklenen memnuniyetsizlik ifadesidir.Bu standart, müşteri şikayetlerini başarılı bir şekilde ele almanın kilit gerekliliklerini belirtir ve işletmenizde müşteri memnuniyetsizliğiyle başa çıkmanıza yardımcı olmak için şikayet yönetimi denetimleri içerir.

ISO 31000:2018

ISO 31000, risk yönetimi için uluslararası standarttır. Bu standart, kuruluşların belirsizlik ve zararlar üzerindeki ekonomik kazancı dengelemek için daha sistematik risk değerlendirmeleri yapmasına yardımcı olur. Kuruluşların karşılaştığı riskin yönetilmesiyle ilgili kılavuz sağlar.

ISO 9001 2015

şirketlerin firmaların ve organizasyonların Yönetim Sistemlerini;  sistematik, kuralları tanımlı,  tanımlanan kurallara bağlı , tanımlanan kuraların çağın gereği şekilde revize edildiği ve uygulanarak sürekliliğinin sağlandığı şekilde yürüttüklerinin delili olarak bağımsız bir şekilde 3. Taraflarca denetlenip ispatlanması sonucu aldıkları sertifikasyona ISO 9001 2015 Belgesi denir.