İDARİ VE HUKUKİ HİZMETLER

KVKK uyum süreci işlemlerine başlamadan önce ilk olarak şirketinizin KVKK uyum süreci yönünden detaylı analizini gerçekleştireceğiz. Şirketinizin bu konuya ilişkin detaylı analizini yaparak KVKK uyumluluğunuzu hem hukuki hem de bilişimsel açıdan değerlendirecek, sürece uyumluluk yönünden eksiklikler, tamamlanması gereken konular, alınması gereken tedbirler açısından şirketinize özgü bir yol haritası oluşturacağız. Bu süreci tekdüze bir hizmet anlayışıyla değil hizmet verdiğimiz her şirketin kendine özgü yapısı ve işleyişine uygun bir yol haritası çizerek yürütmek önem verdiğimiz çalışma prensiplerimizin başında gelmektedir. Söz konusu analizi gerçekleştirdikten sonra verilecek başlıca hukuki ve idari hizmetler şu şekildedir:

∙               KVVK kapsamında kişisel veri işleyen çalışanlarınıza ve yöneticilere verilecek olan KVKK farkındalık eğitimleri,

∙               Aydınlatma metinlerinin hazırlanması,

∙               Kurum politikalarının oluşturulması ve söz konusu politikaların uygulanabilmesi için görev ve organizasyon akışının belirlenmesi

∙               Özel Nitelikli kişisel veriler için açık rıza metinlerinin hazırlanması

∙               Hassas verilerin saklandığı ve işlendiği ortamların güvenliğine ilişkin ek tedbirlerin belirlenmesi

∙               İnternet sitesinin KVKK sürecine uygun hale getirilmesi için metinlerin ve politikaların oluşturulması

∙               Yetki matrisinin oluşturulması, görev değişikliği olan veya işten ayrılan çalışanların yetkilerinin kaldırılması veya düzenlenmesi

∙               Kurum bünyesinde imzalanan ve kurumun taraf olduğu tüm sözleşmelerin KVKK sürecine uygun hale getirilmesi, KVKK sürecine uygun sözleşme şablonlarının hazırlanması

∙               Personel ile imzalanan iş sözleşmelerinin KVKK sürecine uygun hale getirilmesi, Disiplin Prosedürü ve personel el kitabı hazırlanarak çalışanların KVKK uyum sürecinde belirlenen kurallara uymalarının sağlanması

∙               KVKK Denetim prosedürlerinin hazırlanması

∙               Kriz Yönetimi yol haritasının oluşturulması yani olası bir veri sızıntısı halinde izlenecek yol haritasının ve buna ilişkin prosedürlerin belirlenerek kurum içinde uygulanabilir hale gelmesinin sağlanması