RİSK ANALİZİ
Gerek KVKK uyum sürecinin başında gerekse süreç sonunda şirketinizin tüm departmanları ile ortak yürüteceğimiz çalışma ile olası veri ihlallerine ilişkin risk analizleri gerçekleştirmekteyiz. Bu sayede KVKK uyumluluğu sürecini tamamlarken aynı zamanda her türlü veri sızıntısı riskine karşı hazırlıklı olarak bu durumun önüne geçilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktayız.