KVKK Kanunu Nedir, Ve Kimleri Kapsıyor? [2022 Tüm Detaylar]

KVKK Kanunu Nedir, Ve Kimleri Kapsıyor, ”Kişisel verileri koruma kanunu” kısaltımıdır. Kişisel verilelerin işlenmesi ve özel hayatın gizliliğine kadar kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumayı hedefleyerek kişisel verileri işleyen firmalara yükümlüküleri uyması gereken kuralları belirlenmiştir.  Bu kanun bir amacıda kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin kimleri olduğunu belirlemek ve zapt altına almaktır. Kvkk kurumu tarafından düzenlenip 07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. KVKK ve VERBİS ile alakalı, konusunda uzman arkadaşlarımız ile randevu alarak ücretsiz bilgi ve teklif alabilirsiniz.

KVKK Kanunu Nedir?

Kişisel verilerin korunması ne zaman yürürlüğe girdi? [Kvkk]

Kişisel verilerin korunması’nı ; KVKK Kurulu 6698 nolu kanunla 7/4/2016 Tarihinde zapturapt altına almıştır. Kişisel verilerin korunması kanunu kişilerin ve şirketlerin özel hakları ve özgürlüklerini korumak amaçlı, oluşabilecek zararların önüne geçmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kimleri Kapsıyor?

KVKK Kanunu, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanılmaktadır. 

Kanun 2 farklı değerlendirme yapmış;

  1. Kişisel verileri işleyen gerçek kişiler
  2. Gerçek kişilere ait verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler

Kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ifadesi geçtiği için kişisel verileri işlenen tüzel kişiler kanun kapsamına girmemektedir.

Kişisel Verilerin Korunma Hakkı Nedir?

Kişisel Verilerin Korunma Hakkı, ”Özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı.” Türkiye’de özel hayatın gizliliği ve korunması hakkına ilişkin özel bir kanun çıkarmak için ilk olarak 1989 yılında bir komisyon kurulmuştur. Bu işleyişe başlamadan kapanmıştır.  Tekrar 2008-2014 yılları arasında Adalet Bakanlığı ile yeni bir tasarı hazırlanıp Türkiye Büyük Millet Meclisine [TBMM] Sunulmuş olmasına rağmen yasama dönemi sona erdiğinden Anayasa değişikliği ile özel hayatın düzenleyen 20. maddesinde belirtildiği üzere Anayasanın kişi haklarına ilişkin yer almıştır. Avrupa Birliği standartlarında hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı 10.01.2016 tarihinde TBMM Başkanlığına sevk edilmiştir.

KVKK, [Kişisel Verilerin Korunması Kanunu] İdari Para Cezaları [2022 Güncel]

KVKK ”Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”  6698 sayılı  kanunun 18. maddesinde yer alan idari para cezaları 2022 yılı için uygulanacak ceza miktarları;

  • 2022 KVKK – Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmemesi: 13.394 TL – 267.886 TL
  • 2022 KVKK – Veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi: 40.183 TL – 2.678.866 TL
  • 2022 KVKK – Kurul tarafından verilen kararları yerine getirilmemesi: 66.972 TL – 2.678.866 TL
  • 2022 KVKK – Verbis’e kayıt ve  bildirim yükümlülüğü yerine getirilmemesi: 53.577 TL – 2.678.866 TL