VERBİS Danışmanlık İzmir Kayıt ve Fiyatları (2022 Güncel)

VERBİS, ”Veri Sorumluları Sicili” Danışmamanlık hizmetini İzmir de uzman kadrosu ile KVKK, VERBİS, IYS, Danışmanlık taleplerinizi profesyonel olarak yerine getirmektedir.

ISO  27001:2013 (Yönetim Sistem Sertifikası) Başta olmak üzere,

 

  • Bilgi Teknolojisi Hizmet Yönetimi Sistemi Sertifikası

Standartları iş ve müşteri yükümlülüklerini karşılamak için gereken yönetim hizmetlerini etkili olarak aktarabilmek amacıyla bütünleşik süreç yaklaşımını destekler. Kaynakların kullanıldığı ve girdilerin çıktıya dönüştürülebilmesi için yönetilen faaliyetler bir süreç olarak nitelendirilir.

  • Yazılım Süreç Değerlendirme Yönetim Sistemi Sertifikası

Yazılım süreçlerini iyileştirmek ve yetenek belirlemek (SPICE) için hazırlanan ISO 15504 Yazılım Süreç Değerlendirme Sistemi standardı, bir belgelendirme amacı taşımamaktadır. Bu standart, belgelendirmeye yönelik değil, teknoloji sektörünün lokomotifi kabul edilen yazılım çalışmalarında kaliteyi artırmaya yöneliktir.

  • Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Sertifikası

Tüm yazılım projeleri için geçerli olarak kabul edilebilen ve uluslararası alanda kabul görmüş bir standarttır. Yazılım projesi başlangıcından, yazılım ürününün uygulamadan kaldırılmasına kadar geçerli olacak yazılım yaşam döngüleri için bir süreç önermektedir.

  • Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Sertifikası

Şikayet, bir kuruluşa ürünleri veya şikayetleri değerlendirme işleminin kendisi hakkında yapılan ve sonucunda açık veya üstü örtülü bir yanıt ya da çözüm beklenen memnuniyetsizlik ifadesidir.Bu standart, müşteri şikayetlerini başarılı bir şekilde ele almanın kilit gerekliliklerini belirtir ve işletmenizde müşteri memnuniyetsizliğiyle başa çıkmanıza yardımcı olmak için şikayet yönetimi denetimleri içerir.

  • Risk Yönetim Sistemi SertifikasıI

Risk yönetimi için uluslararası standarttır. Bu standart, kuruluşların belirsizlik ve zararlar üzerindeki ekonomik kazancı dengelemek için daha sistematik risk değerlendirmeleri yapmasına yardımcı olur. Kuruluşların karşılaştığı riskin yönetilmesiyle ilgili kılavuz sağlar.

  • Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası

Şirketlerin firmaların ve organizasyonların Yönetim Sistemlerini;  sistematik, kuralları tanımlı,  tanımlanan kurallara bağlı , tanımlanan kuraların çağın gereği şekilde revize edildiği ve uygulanarak sürekliliğinin sağlandığı şekilde yürüttüklerinin delili olarak bağımsız bir şekilde 3. Taraflarca denetlenip ispatlanması sonucu aldıkları sertifikasyona ISO 9001 2015 Belgesi denir.

Verbis Danışmanlık Nedir?

Veri Sorumluları Sicili (VERBİS), gerçek veya tüzel kişilerin veri kayıtlarının işleme alınmadan kayıt yaptırmaları gereken veri kayıt sistemini düzenleyen gerekli yönlendirmeleri yapan ve denetleyen kuruluştur.