KVKK Genel Hususlar Hakkında [6698]

1- KVKK Ne Demektir?

KVKK, ”Kişisel Verilerin Korunması” Kişisel verileri işlerken hak ve özgürlüğün korunması gözetilmesidir. Kişilerin bilgilerinin toplanmasında ‘kısmen veya dijital olarak’ oluşabilicek tüm tehlikelerden koruma amacı ile teknik ve hukuki olarak güven altına alınmasıdır.

KVKK Ne Demektir?

2-KVKK Ne Zaman Yürürlüğe Girmiştir?

KVKKKişisel Verilerin Korunması” 6698 sayılı Kanun ismi ile 18.01.2016 tarihinde TBMM  ”Türkiye Büyük Millet Meclisi” Başkanlığına sunulmuş ve 24.03.2016 tarihinde TBMM Başkanlığı tarafından 6698 sayılı Kanunun ile onaylayarak 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de (29677 sayılı) Yürürlüğe alınmıştır.

3- T.C KVKK Hukuki Düzenlemeler!

KVKK hakkı 2010 yılında Anayasal teminata bağlanmıştır. Anayasanın 20. maddesi ile

”Herkes, Kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir.”

Maddesi ile KVKK ilk olarak Anayasal hak olara statü almıştır. Anayasanın 20. maddesi 3. fıkrası ile usul ve esasların belirlenmesi ilişkin çıkarılıcak kanuna bırakılmıştır. 24.03.2016 tarihinde 6698 sayılı Kanun ile kabul edilen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7.04.2016 da 29677 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girişi bildirilmiştir.

4- KVKK’nın  Amacı Nedir?

Uluslararası belgeler, mukayeseli hukuk uygulamaları ve ülkemiz ihtiyaçları göz önüne alınmak suretiyle hazırlanan Kanun ile kişisel verilerin çağdaş standartlarda işlenmesi ve koruma altına alınması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Kanunun amacı, kişisel verilerin işlenme şartlarını, kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir. Kanunun gerekçesinde, kişinin mahremiyet hakkının korunması ile veri güvenliğinin sağlanması da bu kapsamda değerlendirilmektedir. Ayrıca, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasların da düzenlenmesi Kanunun amaçları arasında yer almaktadır.

5-KVKK Kanunu Dahil Olmayan Haller Nelerdir?

  • Verileri işlenen ”Tüzel” Kişiler Kanunun dışında tutulmuşlardır.
  • Tamamen veya kısmen kapsam dışı olan haller 28. maddede hükmen bağlanmıştır. Maddenin 1. fıkrasında tam istisna 2. fıkrada kısmi istisnalar tamamlanmıştır. Tam istisna durumunda Kanun uygulanmayacaktır. Kısmi istisnalarda belirlenen bazı maddeler uygulanmayacaktır.
  • Kişisel veri işleyenler hakkında kanun uygulanmayacaktır.

Kişisel Veri Nedir? (KVKK)

Kişisel Veri gerçek kişi  dan kasıt ”Kimlik sahibi” bilgileridir.

  • Gerçek Kişi: Tüzel kişiler , kişisel veri kapsamında değildir. Şirketlerin ünvanı, vergi numarası, vb tüzel bilgileri (Gerçek Kişi ilişkileri hariç) Kişisel veri kapsamında değillerdir.
  • Gerçek Kişiyi Belirleyen Kriterler: Kimlik bilgilerinden T.C kimlik numarası ile bağdaşık olan mal varlığı araç plası, tapu bilgileri, pasaport Gerçek Kişisi belirlenmesinde sağlanan bilgileridir.
  • Kişisel Tüm Bilgiler: Gerçek kişinin  ad, soyad, doğum yeri ve tarihi kişisel bilgileri olabiliceği gibi; plaka, telefon numarası, ssk numarası, pasaport numarası, mail, gibi kişisiyle bağlantılı olan tüm veriler kişisel veri olmaktadır.

Kişisel Veri Nedir?

Takma İsimler (Lakap) Kişisel Verimidir?

Gerçek kişiyi tanımlayabilecek veriler kişisel veri olarak kabul edilir. Fakat kişisel veri olup olmadığı olayın durumuna göre tanımlamaya bakılarak değerlendirilir.

Özel Nitelikli Kişisel Veya Hassas Veri Nedir? 

Özel Nitelikli Kişisel (Hassas) Veriler, gerçek kişilerin mağdur olma riskine karşılık kanunda sınırlı sayıda tutulmuş veri tanımlamasıdır. Kişilerin İnancı (Dini düşüncesi), Uyruğu, Siyasi düşünceleri, yaşam tarzı, sicili (sabıka), özelini kapsayan Özel Nitelikli Kişisel Veriler Kanunun 6. Maddesi ile daha sıkı koruma kapsamına alınmıştır.

Sağlık Verisi Nedir? (Kişisel)

Sağlık Verisi; Kişisel sağlık raporlarının tutulduğu verilerdir. Kişinin ilaç reçeteleri, daha önceden konulan teşhis ve hastalıklar, hastane raporları, tahlil sonuçları, Kişinin Sağlık Verileridir. Yine Kişinin özeli olan Sağlık Verilerileri Kanunun  6. maddesi ile korunup Özel Nitelikli Kişisel Veri kapsamına alınmıştır.

Açık Rıza Nedir ve Nasıl Verilir?

Açık Rıza, Kişinin özgür irade ile, Kişisel verilerinin tutulmasına verdiği onay bilgisi yani beyanıdır.