İlgili Kişinin Hakları Ve Hak Arama Yöntemleri [11. Madde]

İlgili Kişi, Kişisel Verilerileri Koruma Kanunu kapsamında sadece gerçek kişilerin verilerini korumaktadır. Bu sebeble ”İlgili Kişi’‘ Verileri işlenen gerçek kişiyi temsil etmektedir.

Kanunda yer alan kişisel verinin tanımı gereği, tüzel kişiye ait bir verinin herhangi bir gerçek kişiyi belirlemesi ya da belirlenebilir kılması halinde, bu veriler de Kanun kapsamında koruma altındadır. Ancak burada korunan menfaat tüzel kişiye değil, düzenlemenin temellendirdiği öncelik gereği belirlenen ya da belirlenebilecek gerçek kişiye ait olacaktır. Çünkü Kanun, tüzel kişilere ait verilerin korunmasını hiçbir şekilde düzenlememektedir.

İlgili Kişinin Hakları

  • Kişisel verilerinin düzenlenmesi veya silinmesini istemesi
  • Kişisel bilgilerinin aktarıldığı 3. kişilere aktarılan kişisel bilgilerini öğrenme (Yurt içi, Yurt dışı)
  • Kişisel verilerin işlenmiş olup olmadığını öğrenme
  • İşlenen kişisel Veriler hakkında bilgi alma
  • Kişisel verilerinin alınmasının amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı öğrenme
  • Kişisel verilerde düzenleme yapabilme hata veya eksik düzeltmesi
  • Kişisel verilerinin kanunsuz olarak işlenmesi zararların giderilmesini isteme

İlgili Kişiyi Koruyan Hak Arama Yöntemleri

Başvuru Hakkı

İlgili Kişinin, kişisel bilgilerinin işlenmiş olup olmadığını öğrenmek, hatalı işlenen verileri düzenleme talep etmek, hukuka aykırı durum varsa silinmesini istemek, cezai işlemlerde korunmasını istemek, verilerinin paylaşıldığı 3. kişileri öğrenme hakkına sahiptir.

İlgili Kişi Başvuru Hakkı

İlgili kişi öncelikle veri sorumlusuna başvurmalıdır. Kanun kapsamındaki taleplerinin bağlı olduğu veri sorumlusuna iletmek zorundadır. Kanun kişisel verilerin korunması hakkında kademeli başvuru oluşturmuştur.

Kişilik hakları ihlal edilen ilgili kişinin tazminat hakları gizli tutulmaktadır. Mağduriyeti ile birlikte dilerse şikayet yolu veya yargı ya başvurabilir.

Veri sorumlusu başvuruları kanun ile 2 hüküm bulunmaktadır. yazılı başvuru yasa gereği ıslak imzalı başvuru seçeneğidir. Elektronik imzalı başvuru buna ek tutulmuştur.

Başvuru yöntemleri belirleme ve düzenleme yetkisini Kişisel Verileri Koruma Kuruluna vermiştir.

Şikayet Hakkı

İlgili kişilerin ilk olarak veri sorumlularına başvuru yapmadan doğrudan şikayet yoluna gitmesi yasaklanmıştır. Veri sorumlusuna ulaşamaması 30 gün içinde başvurusuna cevap verilmemiş olması gerekmektedir.

Şikayette bulunulması durumunda, veri sorumlusu yanıtı sonrası 30 / 60 gündür. Kurul incelemesi için şikayet olmasına gerek yoktur. Kurul ihlal durumlarına bilmesi durumunda gerekli işlemleri başlatma yetkisine sahiptir.

Kurulun incelemesi Kanunun 15. maddesi ile esaslar ile düzenleme yapılmıştır. İhlal oluşumu ile kurul şikayet üzerine inceleme başlatabilecektir.

Oluşturulan şikayetlere 60 gün içerisinde itiraz edilebilmektedir. 60 gün içerisinde cevap verilmez ise red olacağı hükümlenmiştir. kanunda şikayet edilen tarik itibari ile geçen 60 günlük süre geçerse dava açma hakkı başlayacaktır.

Şikayet ile yapılacak incelemenin 60 günlük süre içerinde cevaplanılması talep edilmişsede yapılacak inceleme de süre belirtilmemiştir. Kanun incelemelerde hukuka aykırı ihlal tespit eder ise bunun giderilmesine karar verir tebliğ eder. Teliğ tarihi itibari ile 30 gün içerisnde yerine getirilmelidir.