FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PAKETİ

PAKET SATIN AL

Hukuki ve İdari Hizmetlerimiz:
*Mevcut risk ve tehditlerin belirlenmesi.
*Verbis kaydı yapılması.
*Kişisel Veri Güvenliği Politikalarının ve Prosedürlerinin Belirlenmesi
*Açık rıza metni döküman erişimi ve hazırlama desteği
*Aydınlatma metni veri envanteri döküman erişimi ve hazırlama desteği
*Veri işleme, koruma imha politikaları doküman erişimi ve hazırlama desteği
*Gizlilik sözleşmeleri döküman erişimi ve hazırlama desteği.
* Çalışanlara Kvkk  farkındalık eğitimi verilmesi.

Teknik (IT) Hizmetlerimiz:
*Siber Güvenliğin Sağlanması
*Kişisel Veri Güvenliğinin Takibi
*Kişisel Veri İçeren Ortamların Güvenliğinin Sağlanması
*Kişisel Verilerin Bulutta Depolanması
*Bilgi Teknolojileri Sistemleri Tedariği, Geliştirme ve Bakımı
*Kişisel Verilerin Yedeklenmesi
İkarus KVKK Otomasyonu “ İKOPORTAL®  aboneliği (1 yıllık)
Şirket avukatlarımız tarafından hazırlanan “KVKK  Eğitim Videolarına” erişim.