Kişisel veri ihlallerine karşı çalışanların bilinçlendirilmesi ve yeterli farkındalığa sahip olması, kişisel verilerin korunmasında en az teknik tedbirler kadar önem taşımaktadır.